KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS

Na krzyżyku:
Wierzę w Boga… l x Ojcze nasz… l x Zdrowaś Maryjo… l x Chwała Ojcu…
Na małych paciorkach (10 x):
Boskie Serce Jezuska narodzone z Najświętszej Dziewicy Maryi Panny w stajence Betlejemskiej – Pobłogosław całą ludzkość, odnów ich serca, opromień rodziny Twoją Miłością, naucz nas kochać Boga.
Na dużych paciorkach i na zakończenie:
l x Ojcze nasz… l x Zdrowaś… l x Chwała Ojcu…

Kategoria: