MODLITWA ODPUSTOWA NA GODZINĘ ŚMIERCI

O Jezu Chryste, Panie mój, uwielbiając ostatnie Twe tchnienie, błagam Cię, przyjmij ducha mego. Nie wiedząc obecnie, czy w ostatniej chwili życia zachowam przytomność umysłu, ofiaruję Ci już teraz konanie moje i wszystkie cierpienia całego mojego życia i mojej śmierci. Tyś Ojcem i Zbawieniem moim. W Ręce Twoje oddaję duszę moją. Pragnę umierać z zjednoczeniu z Tobą, konającym na Krzyżu. Niech ostatnie uderzenie mojego serca będzie czystym akcentem miłości mojej do Ciebie. O Panie, Boże mój, już teraz przyjmuję każdy rodzaj śmierci jaki na mnie ześlesz. Amen.

 

MATKO BOŻA BOLESNA
PATRONKO DOBREJ ŚMIERCI
MÓDL SIĘ ZA NAMI
ŚWIĘTY JÓZEFIE, MÓDL SIĘ ZA NAMI
Zdrowaś Maryjo… (3x)

Kategoria: