KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

l. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Za prawdę mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

2.O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę…
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwalą Ojcu…
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki.
Święty Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Kategoria: