LITANIA DO ANIOŁA STRÓŻA

Kyrie, elejson Chryste, elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, Módl się za nami
Święty Aniele, Stróżu mój,
Święty Aniele, obrońco mój we wszystkich niebezpieczeństwach,
Święty Aniele, pocieszycielu mój we wszystkich cierpieniach,
Święty Aniele, miłośniku mój, Módl się za nami
Święty Aniele, nauczycielu mój,
Święty Aniele, przewodniku mój,
Święty Aniele, świadku moich wszystkich działań,
Święty Aniele, pomocniku mój,
Święty Aniele, doradco mój,
Święty Aniele, miłośniku czystości,
Święty Aniele, miłośniku uczciwości,
Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu,
Święty Aniele, duchowy bracie mój,
Święty Aniele, wzorze czystości,
Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa,
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,
Święty Aniele, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, który w niewysłowionej dobroci swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posyłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem wiecznie się cieszyli. Przez Chrystusa, Syna Twego, a Pana naszego, który z Tobą, w jedności Ducha Świętego, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Kategoria: