CZYŚCIEC OCZEKUJĄCY MIŁOSIERDZIA ŻYJĄCYCH – NABOŻEŃSTWO ZA DUSZE CZYŚĆCOWE

Nabożeństwo Za Dusze Czyśćcowe

DE PROFUNDIS – PSALM 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, O Panie, słuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy poranka. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaska i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Niedziela
O Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, wylał za nas w Ogrójcu, racz wybawić dusze z mąk czyśćcowych, a zwłaszcza tę najbardziej opuszczoną; wprowadź ją do chwały Twojej, gdzie by Cię chwaliła i błogosławiła na wieki. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Wieczny odpoczynek…, Psalm 130

Poniedziałek
O Panie, Boże Wszechmogący! Błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, wylał za nas w okrutnym biczowaniu swoim, racz wybawić dusze z mąk czyśćcowych, a zwłaszcza tę, która jest najbliższa chwały Twojej, aby Cię najrychlej oglądała i wielbiła na wieki. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Wieczny odpoczynek…, Psalm 130

Wtorek
O Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, wylał za nas w bolesnym cierniem ukoronowaniu, racz wybawić dusze z czyśćca, a zwłaszcza tę, która miała być ostatnia uwolniona, aby Cię jak najprędzej w chwale Majestatu Twego wielbiła i błogosławiła na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Wieczny odpoczynek…, Psalm 130

Środa
Wszechmogący Boże! Przez Najdroższą Krew Syna Twego, Jezusa, Zbawiciela naszego, którą wylał, dźwigając ciężar krzyża na ulicach Jerozolimy, wybaw, proszę Cię, duszę z czyśćca, a zwłaszcza tę, która ma najwięcej zasług przed obliczem Twoim, aby otrzymawszy wysoki stopień chwały, wielbiła i wysławiała Cię na wieki. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Wieczny odpoczynek…, Psalm 130

Czwartek
Wszechmogący Boże! Przez Najświętsze Ciało i Krew Jednorodzonego Syna Twego, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który w przeddzień śmierci dał się na pokarm i napój Apostołom i całemu Kościołowi i zostawił na wieczną ofiarę ożywiający pokarm duszom wiernym, wybaw, proszę Cię, tę duszę, która miała szczególne nabożeństwo do Tajemnicy Miłości, aby Cię przez nią wielbiła wraz z Synem i Duchem Świętym w chwale Twojej na wieki. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Wieczny odpoczynek…, Psalm 130

Piątek
Wszechmogący Boże! Błagamy Cię pokornie przez Najdroższą Krew Jednorodzonego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, którą obficie wylał na krzyżu, a najbardziej z Rąk i Nóg Najświętszych, wybaw dusze z mąk czyśćcowych, z zwłaszcza te, za które powinienem się modlić, aby z mojej winy nie były zatrzymane w ognistym więzieniu. Ach, Panie! Racz je co prędzej wprowadzić do chwały Twojej, gdzie z Aniołami będą Cię wielbić i wysławiać na wieki. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Wieczny odpoczynek…, Psalm 130

Sobota
Wszechmogący Boże! Błagam Cię pokornie przez Najdroższą Krew Jednorodzonego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, którą obficie wylał w obliczu Najboleśniejszej Matki swojej, wybaw dusze z czyśćca, z zwłaszcza te, które miały do Niej nabożeństwo w tym życiu, by wszedłszy do chwały Twojej wraz z Maryją wielbiły Cię na wieki. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Wieczny odpoczynek…, Psalm 130

Kategoria: