MODLITWA ZA ZMARŁYCH RODZICÓW

Boże, któryś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami ojca i matki mojej, odpuść im grzechy, a mnie dozwól ich oglądać w radościach wiekuistej światłości. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Kategoria: