MODLITWA POWSZECHNA ZA DUSZE ZMARŁYCH

Boże, któryś nam nakazał miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, a nie zniosłeś tego nakazu względem tych, których śmierć z tej ziemi zabrała, wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy kiedyś zjednoczymy się duchem w Tobie przez wspólną wiarę i miłość do Ciebie. O! Dopomóż nam, Boże miłosierny, abyśmy wszyscy i zawsze ku temu zjednoczeniu dążyli; i wszystkim braciom naszym żyjącym radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługą dobrych uczynków naszych, z miłością dopomagali. Nie odrzucaj, o Panie, tej modlitwy naszej, a przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela naszego, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu zatrzymanymi, które jeszcze dla grzechów swoich, za które pokutować muszą, wejść do chwały Twojej nie mogą. Ześlij im Ducha Twego Pocieszyciela, aby je światłem i łaską Twoją oświecił, w nadziei Twego miłosierdzia umacniał i za przyczyną Przenajświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych Twoich oraz Świętego Kościoła Twojego i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy zlitowania Twego nad nimi błagamy, do Królestwa chwały Twojej wprowadzić raczył.
Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Kategoria: