MODLITWA UWOLNIENIA

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwi ą! Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić! Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste! Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów. Dlatego w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam, złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła! W imię Jezusa Chrystusa, duchy pychy i zarozumiałości, Oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr! W imię Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa. W imię Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa. W imię Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści. W imię Jezusa Chrystusa, duchy nieczystości i rozpasania seksualnego. W imię Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości. W imię Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju. W imię Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu. W imię Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania. W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci. W imię Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy. W imię Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii. W imię Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw. W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii W imię Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości. W imię Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania. W imię Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności. W imię Jezusa Chrystusa, duchy przemocy, gwałtu i wojny. W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa. W imię Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości. W imię Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji. W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu. W imię Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków. W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji. W imię Jezusa Chrystusa, duchy rozpaczy i myśli samobójczych. W imię Jezusa Chrystusa, duchy odwodzące nas od Boga i zbawienia. Mocą Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów! Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi! Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa! Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym! Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego! Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę! Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim! Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie! Święty Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana! Nasi Aniołowie Stróże i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą! Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci. Amen.

Kategoria: