KORONKA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I CHÓRÓW ANIELSKICH

(wersja skrócona)
1. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi mojemu. Chwała Ojcu…
2. Wymienia się poszczególne Chóry:
– na cześć Chóru Serafinów
– na cześć Chóru Cherubinów
– na cześć Chóru Tronów
– na cześć Chóru Panowań
– na cześć Chóru Mocarstw
– na cześć Chóru Potęg
– na cześć Chóru Księstw
– na cześć Chóru Archaniołów
– na cześć Chóru Aniołów
Po wymienieniu poszczególnego Chóru odmawia się l raz Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo oraz wezwanie: Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i niebieskiego (wstawiamy nazwę Chóru) – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.
3. Na cześć św. Michała Archanioła: Ojcze nasz..; Na cześć św. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz… Na cześć św. Rafała Archanioła: Ojcze nasz… Na cześć św. Anioła Stróża:
Ojcze nasz…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Kategoria: