O DUCHU ŚWIĘTY

O Duchu   Święty,  duszo  mej  duszy,  uwielbiam Ciebie, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć co na mnie do­puścisz, daj mi tylko poznać Twoją św. Wole. Amen.

Kategoria: