PACIERZ – AKT WIARY, AKT NADZEJI, AKT MIŁOŚCI, AKT ŻALU

Wierzę w Ciebie. Boże żywy w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe Słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu. Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Kategoria: