MODLITWA PO JEDZENIU

Dziękujemy Ci Boże, za te dary, które z Twojej dobroci spożyliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kategoria: