MODLITWA PRZED PRACĄ

Wszechmogący i miłosierny Boże spraw, ażebym za wzorem Świętego Izydora służył Tobie w prawości serca mojego, ażebym skutecznie łączył pracę z modlitwą i tym sposobem służył Tobie przez całe moje życie. Amen. Św. Izydorze, módl się za nami.

Kategoria: