MODLITWA ZA KAPŁANÓW

O Mój Jezu, począwszy od dnia dzisiejszego, pośpieszam Ci z pomocą Modlitewną i przejmuje troskę o powrót do Ciebie jednego serca kapłańskiego. Wyznacz tylko, za kogo mam się modlić i Tobie ofiary’ składać. Amen.

Św. Archaniele Rafale, prowadź go drogą Prawdy i wiary.(10x)

Wierzę w Boga Ojca… (12x)

(Wówczas dusza tego Kapłana będzie stała tego dnia pod szczególnym kierownictwem 12 Apostołów)

Niech każde uderzenie mojego serca i wszystkich serc wymawia Akt Miłości i Miłosierdzia:

JEZU, MARYJO, JÓZEFIE KOCHAM WAS, RATUJCIE DUSZE KAPŁAŃSKIE, RATUJCIE DZUSZE!

* * *

„Ojcze Przedwieczny! Spójrz na cierpienie, które Jezus Chrystus, Twój Boski Syn, poniósł w czasie swej Męki. Spojrzyj, jak staje przed Tobą, ofiarując się jako żertwa, aby dla dusz otrzymać światło i siłę, przebaczenie i miłosierdzie…” „Ojcze Przedwieczny! Przyjmij cierpienia i zasługi wszystkich dusz, które łącząc się z zasługami i cierpieniami Jezusa Chrystusa, ofiarują Ci się z Nim i przez Niego, błagając o przebaczenie dla świata. O Boże pełen Miłosierdzia i Miłości! Bądź siłą słabych, światłem zaślepionych, przedmiotem miłości dla dusz…” – Udziel wszelkich łask Swoim umiłowanym synom kapłanom, aby byli wiernymi pośrednikami Twych łask, aby byli światłem dla wiernych i wiernymi Twoimi sługami.

Kategoria: