KORONKA KRÓLOWEJ POKOJU

Matko Boża, KRÓLOWO POKOJU, Współodkupicielko i Pośredniczko Wszystkich Łask, prosimy cię gorąco o Boży Pokój w naszych sercach, rodzinach i na świecie.

Wierzę w Boga Ojca… (na Krzyżyku)
Ojcze Nasz… 7 x
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Na zakończenie:
Królowo Bożego Pokoju, módl się za nami. Amen.

Kategoria: