AKTY PROŚBY

O miłosierdzie i przebaczenie, – Błagamy Cię Panie!
O ratunek w pokusach,
O niezbędną opiekę duchową,
O wiarę żywą, ufność dziecięcą, miłość ofiarną,
O dar modlitwy pokornej i skupienie ducha,
O ukochanie i spełnienie Woli Twojej,
O pamięć na obecność Twoją,
O powstanie z grzechów,
O dobrą wolę i wytrwanie w dobrem do końca,
O skruchę serdeczną i szczerą poprawę,
O ducha pokuty i umartwienia,
O godne przyjmowanie Sakramentów Świętych,
O zrozumienie i ukochanie
Ofiary Mszy św., gorliwość apostolską,
O ducha posłuszeństwa, ofiary i zaparcia siebie,
O ducha czystości i ubóstwa,
O prawdziwą pokorę,
O zwycięstwo nad złymi namiętnościami,
O gorącą miłość i nabożeństwo do Najświętszego Serca Twego i Niepokalanej Twej Matki,
O kapłana przy śmierci,
O śmierć szczęśliwą, po Komunii św.,
O powołanie w rodzinie i wierność Świętej Wierze,
O nawrócenie grzeszników i odstępców od wiary.

Kategoria: