AKTY ODDANIA SIĘ PANU JEZUSOWI

O Panie, samotnie konający w Ogrójcu, – Oddaje się Tobie!
O Panie, w ciemnościach nocy samotnie płaczący,
Dlatego, że chcę Cię kochać,
Dlatego, że Ci oddać pragnę wszystko,
Dlatego, że pragniesz dusz ofiarnych,
W udręczeniach i oschłościach duszy,
W pokusach i zniechęceniu,
W troskach i smutkach moich,
W chorobach i niedostatku,
W pociechach i przeciwnościach,
Kiedy wielkość grzechów moich mnie przeraża,
Kiedy rozpacz i zwątpienie odbierają siły do walki i życia,
Moje upodobania i wstręty, w ręce Twoje oddaję, Panie! Moje winy i trwogi, w ręce Twoje oddaję, Panie! Moje trudności i walki, Tych, których kocham i którzy mnie kochają, Tych, którzy nade mną pracowali i dziś pracują, Tych, którzy się za mnie modlą i o modlitwę proszą, W niebezpieczeństwie duszy zostających, Zakony bliskie duchem i sercu drogie, Ojca św., Kościół św., Biskupa i Proboszcza naszego, Biednych, zbłąkanych kapłanów, Misje katolickie i naszych polskich Misjonarzy, Prześladowanych za wiarę, Nawrócenie Rosji i Żydów, Ojczyznę naszą i rządy sprawujących Przyjaciół i wrogów, Dusze zmarłych Rodziców i bliskich duchem, Myśli, słowa, uczynki, pracę i spoczynek, Trudy, cierpienia, uczucia i radości moje, Wolę moją, życie i śmierć, Twojej miłości nieskończonej oddaję się, Panie! Daj mi, co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz, Uczyń mnie duszą ofiarną, hostią żywą, miłą Tobie, Daj mi poznać, ukochać i spełnić Wolę Twój ą Najświętszą w każdej chwili życia mego. Maryjo, Matko i Ucieczko dusz grzesznych i słabych ratuj mnie, gdy ciemno, zimno, straszno wokoło, gdy fale pokus zda się zatapiają mą duszę, Gwiazdo morza, jedyna Nadziejo tonących, wspomnij na dziecko Swoje, nie pozwól mu ginąć na wieki, natchnij ufnością, wiarą i miłością. Jezus, Maryjo, Waszą chcę być w życiu i po śmierci! Fiat – Amen – niech się tak stanie.

Kategoria: