MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJ

(podyktowana przez P. Jezusa)
Boże mój i Panie, Władco Wszechświata, dziś znowu staję przed Tobą i dziękuję Ci za łaskę, że mogę brać udział w tej Najświętszej Ofierze przez którą mogę nabyć dużo łask i zasług. Ze skruszonym sercem chcę rozpocząć tę Najświętszą Ofiarę. Z całego serca przepraszam Cię i proszę o przebaczenie wszystkich grzechów, błędów i zaniedbań całego mojego życia.

Jako zadośćuczynienie, ofiaruję Twoją gorzką Mękę, śmierć i Najdroższą Krew, którą przelałeś za mnie i za wszystkich ludzi. Rzucam się w pokorze do Twoich nóg i ofiaruję Ci tę Mszę Ś w, jako zadośćuczynienie i przeproszenie za obrazę i grzechy, których dopuściłem się przeciw Tobie i zaciągnąłem wielki dług. Ofiaruję tę Mszę Św. w intencji Twego upodobania, zbawienia duszy mojej i wszystkich ludzi, oraz w intencji……………………………..

Panie Jezu, z powodu To jej wielkiej Miłości ku nam, daj mi wielką prawdziwą miłość ku Tobie i ku bliźnim. Daj, abym ich kochał tylko dla Ciebie, jak siebie samego. Daj mi też łaskę, abym się coraz więcej od ziemskich rzeczy oddalał, abym też żadnego człowieka nie skrzywdził słowem lub czynem.

Nie jestem wart, abym mógł się postawić jako zastępcę wszystkich ludzi, ale przez Twoje słowo chcę Cię za nich przeprosić. Ponieważ tylko Ty, Zbawicielu masz słowa Żywota, dlatego proszę Cię przez Ranę Twego Serca, abym zawsze i wszędzie był wierny Twemu Słowu i Twoim natchnieniom. Daj mi świadomość tego, że Ty jesteś przy mnie i to będzie moją pociechą, którą znajdę w modlitwie. Więc proszę Cię, powiedz mi przez tę książeczkę, co mi chcesz powiedzieć i co czynić mam, abym Twoją Wolę dokładnie mógł wykonać. Odmów teraz Wierzę w Boga Ojca…

Kategoria: