MSZA ŚWIĘTA – MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla całego świata. Wszystko, cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie stworzone zostało. Wypełniaj na mnie Twoje Królewskie prawa. Odnawiam moje przyrzeczenie złożone na Chrzcie świętym, wyrzekam się szatana, jego królestwa i jego dzieł i obiecuję żyć, jak przystało na dobrego chrześcijanina. Szczególnie zaś pragnę, wedle mych sił, przyczynić się, aby zwyciężały prawa Boskie, i Twego Kościoła. Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci wszystkie moje nędzne uczynki, aby wszystkie ludzkie serca uznały Twoje Święte Królestwo i aby Królestwo Twego Pokoju zapanowało na ziemi. Amen.
Jezu, Królu i celu serc wszystkich, przez przyjście Twego Królestwa daj nam Pokój.
Eucharystyczne Serce Jezusa
– przymnóż mi wiary i miłości.
– gorejące Miłością, rozpal serca nasze Twoją Miłością
– Stworzycielu świata, który trzymasz świat w Swej dłoni nie wypuszczaj nas ze Swej Opieki.
– Boski Lekarzu, któryś poniósł śmierć na Krzyżu, ulecz nasze rany grzechowe.
– Zwierciadło Światła wiecznego, pozwól nam oglądać Ciebie w wieczności.
– spraw, aby przez pamięć o Twej gorzkiej Męce dana mi była skrucha serdeczna i odpuszczenie grzechów.
– okaż się miłosiernym w godzinę mej śmierci i zgaś we mnie całkowicie żar światowych żądz.
– dobroci serc – przez Twój ą Najdroższą Krew, przybądź nam w godzinę śmierci.
– wierzę Tobie, ufam Tobie, kocham Ciebie.

Kategoria: