WPROWADZENIE

 Pan Jezus: „... Moja Krew oczyszcza świat z grzechów. I dlatego masz Mi dopomóc ratować świat przed wieczną zagładą. To jest Krew Boża, Krew Święta. Ona może zmyć każdą winę. Używaj Jej dobrze, bo musisz zdać z tego rachunek w jaki sposób z Niej korzystałaś i Jej używałaś. Zanieś Ją między ludzi i pokrop ich, żeby byli uratowani".

Słowa Matki Bożej:
"Jeżeli pragniecie być Moimi, to musicie się stopniowo, lecz systematycznie odsuwać od świata pamiętając o tym, że najpierw musi być spełniona Wola Boga i Wola Jego Matki. Musicie się także wyzbyć siebie samych, swego „ja" bo służyć można tylko jednemu panu a nie dwom. Ten, co chce czynić tylko to co podoba się jemu, światu i ludziom, to nie może być Moim Apostołem, a jeszcze mniej Moim dzieckiem, bo napisane jest także w waszej Biblii: "Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam przydane". - Zostaliście umieszczeni na świecie tylko po to, by zasłużyć tu na Niebo, a nie po to, by używać w pełni życia i jego przyjemności, by wreszcie potem rozstać się z tym światem bez pojednania z Bogiem. W takim rozumieniu, wasze życie na ziemi i wszystkie prace ludzi byłyby wielką głupotą. Jeżeli pragniecie waszemu życiu nadać sens, to musicie postępować tak, by, ostatecznie zasłużyć na życie wieczne.
Jesteście bardzo szczęśliwymi mogąc służyć i kochać Boga tak Wielkiego, który jest waszym Stwórcą i Zachowawcą i mogąc żyć razem z Nim w wiecznej szczęśliwości. Jeżeli Ja, wasza Matka, upominam was, bo was bardzo kocham, wszystkich was! To bądźcie Mi posłuszni i pomóżcie Mi ratować waszych współbraci ich dusze przez Najdroższą Krew, która jako Krew Boga, sama tylko posiada tę moc by ratować od zagłady. Co by się z wami stało, Moje dzieci, gdyby ta Krew nie została za was przelana! Dlaczego nie mogłaby Ona teraz uratować was od wiecznej zagłady, jeżeli tylko pragniecie współpracować z Nią i spełniać polecenia zawarte w tej Książeczce? Jeżeli chcecie ratować ten grzeszny świat, musicie codziennie płacić waszą daninę modlitwy i ofiary, musi was to też trochę kosztować, aby ten cel osiągnąć. Nic nie może się wydać wam za wiele, przeciwnie, musicie czuć się ponaglanymi do czynienia coraz więcej. I to będzie tą najlepszą drogą, jedynie prawdziwą.
Dlatego też działa szatan przeciw temu dziełu w sposób szczególny. Wy wszyscy, kimkolwiek byście byli, kapłanami, zakonnikami lub ludźmi świeckimi oddanymi sercem sprawie Bożej, to waszą przydatność i uzdolnienia zawdzięczacie Mocy Najdroższej Krwi. Wszyscy święci poznali, że swoją świętość zawdzięczają Najdroższej Krwi, bo tylko dzięki Niej mogli się stać takimi. Jeżeli Przedwieczny, Potężny, w Trójcy Jedyny Bóg jest tak Mocny, to również Krew Jego Syna musi być Potęgą! Z tego powodu jest szatan bezsilny i nie może działać inaczej jak tylko oślepiać kapłanów i uczonych. Nie znajduje on chwili spokoju ze strachu, że i oni już wkrótce poznają wartość tej Krwi i będą Ją Czcić. Jest już łaską dla każdego człowieka, gdy to zrozumie i będzie umiał cenić Nabożeństwo do Najdroższej Krwi. Kto tego nie rozumie i nie chce przyjąć, ten jest jeszcze daleki od pojmowania Boga i Jego Mocy!