LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, -zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże-
Duchu Święty Boże.-
Święta Trójco, Jedyny Boże.-
Duchu Święty mądrości,-
Duchu Święty rozumu,-
Duchu Święty rady,-
Duchu Święty męstwa,-
Duchu Święty umiejętności,-
Duchu Święty pobożności,-
Duchu Święty bojaźni Bożej,-
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów;
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu.-
Bądź nam miłościw, – przepuść nam, Duchu Święty Boże,
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,- wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,-
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,-
Od zatwardziałości serca,-
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od potępienia wiekuistego.-
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,-
Przez przyjście Swoje w językach ognistych.-
My grzeszni Ciebie prosimy, – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże,
Abyś Kościół Swój święty rządzić i zachować raczył.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzać raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył.-
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,-
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,-
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się wystrzegali.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
V. Serce czyste stwórz we mnie Boże
R. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca Swoich wiernych i ogień miłości Swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, iżby łaska Twa najświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego złego nas uchroniła. Amen.

Kategoria: