PLAN DNIA – ZALECANY PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Aby rano wstać o właściwej porze, musicie o 10 wieczorem kłaść się spać. Zawsze musicie spać 7 godzin, wtedy będziecie dobrze wypoczęci z rana. Jeżeli w nocy trwacie jedną godzinę na modlitwie, to musicie iść o jedną godzinę wcześniej spać. Jeżeli jednak modlicie się nocą 10-15 min. wówczas nie. Kiedy nocą jesteście rześcy (bezsenni), wyjdźcie z łóżka i ofiarujcie krótką drogę krzyżową za grzechy tej nocy popełnione, albo zmówcie jedną tajemnicę bolesną Różańca św. lub dziesiątek Koronki do Ran, albo do Miłosierdzia Bożego i ofiarujcie Najdroższą KREW. Z rana i w nocy Ja was budzę, tak też będę was budziła, gdy pilnie będę potrzebowała ofiary. Rano przed wstaniem i zanim się ubierzecie, ofiarujcie najpierw Najdroższą KREW i poproście Archanioła Michała, żeby wam wszędzie towarzyszył, strzegł, ochraniał, prowadził. Odmówcie jedno „Zdrowaś” prosząc Matkę Bożą, aby współofiarowała wasze cielesne i duchowe cierpienia z Najdroższą KRWIĄ (…)

Kategoria: