LITANIA DO MĘKI PANA JEZUSA

Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, do Jerozolimy wjeżdżający pokornie,
Jezu, ze współczucia nad Jerozolimą Płaczący,
Jezu, Twoim uczniom nogi umywający,
Jezu, w Sakramencie, jako Boski Pokarm Siebie ustanawiajmy.
Jezu, w Sakramencie, jako Ofiara Ołtarza pozostający.
Jezu, na modlitwie w Ogrójcu ogarnięty śmiertelnym smutkiem.
Jezu, w Twym lęku śmiertelnym Krwią pocący się.
Jezu, w walce śmiertelnej od Anioła wzmocniony.
Jezu, przez Judasza fałszywym pocałunkiem zdradzony.
Jezu, powrozami i łańcuchami związany,
Jezu, od Twoich uczniów opuszczony,
Jezu, od Annasza do Kajfasza zawleczony,
Jezu w policzek uderzony,
Jezu, od fałszywych świadków oskarżony,
Jezu, od Piotra trzy razy zaprzany,
Jezu, do więzienia prowadzony i sponiewierany,
Jezu, po Najświętszej Twarzy oplwany,
Jezu, Piłatowi jako więzień oddany,
Jezu, przed Piłatem fałszywie oskarżony,
Jezu, od Heroda w białej szacie wyśmiany,
Jezu, uznany gorszym od mordercy Barabasza,
Jezu, przez biczowanie niemiłosiernie posiekany,
Jezu, cierniem okrutnie ukoronowany,
Jezu, w czerwony płaszcz na wzgardę ubrany,
Jezu, trzciną bity,
Jezu, niewinnie na śmierć zasądzony,
Jezu, Żydom do ukrzyżowania oddany,
Jezu, ciężkie drzewo Krzyża dźwigający,
Jezu, z Krzyżem z Twoją Matką spotykający się,
Jezu, jako niewinny Baranek do drzewa hańby prowadzony,
Jezu, na Górze Kalwaryjskiej z Twych szat obnażony,
Jezu, na Rękach i Nogach do krzyża przybity,
Jezu, na krzyżu za morderców Twoich modlący się,
Jezu, na krzyżu od lewego łotra wyzywany,
Jezu, na krzyżu pokutującemu łotrowi Raj obiecujący,
Jezu, na krzyżu Twoją Matkę pocieszający,
Jezu, na krzyżu Janowi Matkę polecający
Jezu, na krzyżu od pragnienia i bólu omdlewający,
Jezu, na krzyżu skarżący się na Swoje opuszczenie,
Jezu, na krzyżu, żółcią i octem napojony,
Jezu, aż do śmierci najposłuszniejszy,
Jezu, na krzyżu nas aż do śmierci kochający,
Jezu, przez śmierć na krzyżu wszystko wypełniający,
Jezu, na krzyżu w ręce Ojca duszę Twoją oddający,
Jezu, na krzyżu ze skrwawioną Głową umierający,
Jezu, na krzyżu jako Ofiara za nasze grzechy zabity,
Jezu, na krzyżu mający Serce przebite włócznią,
Jezu, na łono Matki złożony,
Jezu, przez Matkę Twą boleśnie opłakany,
Jezu, owinięty w całun i złożony do grobu,
Jezu, wstępujący do otchłani i wybawiający Ojców,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku, Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nas nami.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. Amen.

Kategoria: