LITANIA DO CHRYSTUSA KAPŁANA I ŻERTWY

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wielki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie naszego wyznania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie większy od Mojżesza czci godzien, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie Święty, niewinny i nieskalany, zmiłuj się nad nami
Jezu, Kapłanie wierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie Miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dobroczynny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią Swoją, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś Siebie Samego wydał jako ofiarę i Hostię dla Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro Święta, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro Niepokalana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przejednania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro uroczysta, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przebłagania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro Zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kocioła, wybaw nas Jezu.
Od grzechu świętokradztwa, wybaw nas Jezu.
Od ducha niepowściągliwości, wybaw nas Jezu.
Od pogoni za pieniądzem, wybaw nas Jezu.
Od wszelkiej chciwości, wybaw nas Jezu.
Od złego używania majątku kościelnego, wybaw nas Jezu.
Od miłości świata i jego pychy, wybaw nas Jezu.
Od niegodnego sprawowania Świętych Tajemnic, wybaw nas Jezu.
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje, wybaw nas Jezu.
Przez Święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem, wybaw nas Jezu.
Przez Twego Kapłańskiego Ducha, wybaw nas Jezu.
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wysławiłeś Ojca Twego, wybaw nas Jezu.
Przez Krwawą Ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną, wybaw nas Jezu.
Przez te samą ofiarę codziennie na Ołtarzu odprawianą, wybaw nas Jezu.
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów, wybaw nas Jezu.
Abyś wszystkie sługi Kościoła w Świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego, wysłuchaj nas Panie.
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę, wysłuchaj nas Panie.
Abyś na żniwo Swoje robotników nieugiętych posłać raczył, wysłuchaj nas Panie
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, wysłuchaj nas Panie
Abyś pasterzy według Serca Twego wzbudzić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Aby wszyscy Kapłani nienaganni byli i bez skazy, wysłuchaj nas Panie
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili, wysłuchaj nas Panie
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości, wysłuchaj nas Panie
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, wysłuchaj nas Panie
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Módlmy się:

Boże, Uświęcicielu i stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy Świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie i wskaż tych, których do służby Twojej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Kategoria: