OFIARA MIŁOŚCI

(poświęcenie życia)
Mój Jezu, w obecności Trójcy Przenajświętszej i Maryi, naszej Niebieskiej Matki i całego Dworu Niebieskiego, w łączności z zasługami Twojej Drogocennej Krwi i Ofiary Krzyżowej, ofiaruję Ci całe moje życie w intencji Twojego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, jak długo żyć będę, wszystkie Msze S wiatę i Komunie Ś w., moje dobre uczynki, moje ofiary i cierpienia dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej oraz w duchu wynagrodzenia, dla jedności Kościoła świętego, za Ojca św., za naszych Kapłanów, o dobre powołania kapłańskie i za wszystkie dusze aż do końca świata. O mój Jezu, przyjmij tę ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, żebym wytrwał w tym aż od mojej śmierci. Amen.
3 Ojcze nasz… 5 Zdrowaś… i Chwała Ojcu…

Kategoria: