AKT KONSEKRACJI

O Jezu, Dobry Jezu, Którego Nieskończona Miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego Panowania Miłości na ziemi.
W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę do Ciebie. Rozpowszechniać będę podobiznę Twego Boskiego Oblicza, błagając Ciebie byś ożywił we wszystkich duszach Rysy Twego Boskiego Oblicza.
O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów tej Nowej Ery, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twej Miłosiernej Miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, odnowi ziemię, a serca napełnione miłosierdziem, odnowią w jasność Słońca, praktykę Ewangelii

Modlitwa
Miłosierny Jezu, wierzymy w Ciebie i ufamy Tobie. Przyjdź nam z pomocą w naszej bezradności, naszej słabości. Spraw, byśmy przyczynili się do tego, byś był znany i kochany przez wszystkich ludzi, i, że ufając w ogrom Twojej Miłości, pokonamy zło, które jest w nas i na świecie dla Twojej Chwały i dla naszego Zbawienia. Amen.

Kategoria: