GODZINA MIŁOSIERDZIA

Ojcze Niebieski, Boże Miłosierdzia! Jezu ukrzyżowany, miłuję Cię z głębi mego skruszonego serca! Z głębi duszy żałuję, najłaskawszy Zbawicielu, który kiedy będziesz moim Sędzią, że Ciebie, Boga Najświętszego, tak ciężko obrażałem grzechami. O Panie, Tyś za mnie i za grzechy moje w Ogrójcu straszną trwogę śmiertelną cierpiał i krwawym potem się oblewał. Najcierpliwszy Boże, Tyś za moje złości, za moje grzeszne słowa był wyszydzany, oczerniany, opluwany, policzkowany, znieważany. Najświętszy Jezu, Tyś znosił cierpliwie za mnie i za moje grzechy zmysłowości, nieczystości i pychy, bolesne biczowanie i cierniem koronowanie. Łaskawy Zbawicielu, Tyś był za mnie jak Baranek – cichy i niewinny na zabicie wiedziony. Tyś za mnie i za moje winy, za moje niecierpliwości, gwałtowne wybuchy gniewu niósł ciężki krzyż. Tyś był za mój bezwstyd z szat obnażony. Dobry Jezu, Tyś był jako prawdziwy mąż boleści, zelżywościami nasycony i za moje niezliczone przewiny do krzyża przybity. Tyś za me wiarołomstwa wobec Ciebie umierał na krzyżu w strasznych boleściach, w zupełnym opuszczeniu. Tyś za mnie i za moje nałogi grzeszne przelał Swą Najświętszą i Najdroższą Krew aż do ostatniej kropli. Moje grzechy były przyczyną Twej bolesnej Męki i śmierci. Żal mi o Jezu wszystkich moich złości dla Twej Miłości. Któryś cierpiał za mnie Rany, Jezu Chryste zmiłuj się nade mną. Obym Cię nigdy nie był obraził, obym Cię nigdy nie był na nowo krzyżował grzechami swoimi! Udziel mi Najsłodszy Zbawicielu, przebaczenia, daj Łaskę trwałej poprawy, zupełnego zadośćuczynienia przez pokutę i życie w Miłości i łasce Twojej! Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Najsłodszy Jezu, nie bądź mi sędzią, ale Zbawicielem! Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko. O Maryjo, nadziejo nasza, Matko Miłosierdzia, Współodkupicielko i Pośredniczko Wszystkich Łask, przyczyń się za nami!

Kategoria: