RÓŻANIEC ŚWIĘTY RATUNKIEM DLA ŚWIATA…

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Na Krzyżyku:
Wierzę w Boga Ojca…
Na dużym paciorku:
Ojcze nasz…
Na trzech małych paciorkach.:
Zdrowaś Maryjo…
(o wiarę, nadzieję i miłość)
Na dużym paciorku:
Chwała Ojcu…

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
odmawia się w poniedziałki i soboty
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
2. Nawiedzenie ś w. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Po Każdym Dziesiątku:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
*
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje, przez Niepokalanie Serce Maryi.
*
Jezu, Maryjo, Józefie, kochamy was – ratujcie dusze!

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
odmawia się w czwartki
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
odmawia się we wtorki i piątki
1. Pan Jezus cierpiący w Ogrójcu.
2. Biczowanie.
3. Cierniem koronowanie.
4. Dźwiganie krzyża.
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
odmawia się w środy i niedzielę
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.
*
Królowo Świata, Pośredniczko ludzi, jedyna nasza Ucieczko i Nadziejo, bądź nam miłosierna. (3x)

Kategoria: