KORONKA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I CHÓRÓW ANIELSKICH

(wersja skrócona)
1. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi mojemu. Chwała Ojcu...
2. Wymienia się poszczególne Chóry:
- na cześć Chóru Serafinów
- na cześć Chóru Cherubinów
- na cześć Chóru Tronów
- na cześć Chóru Panowań
- na cześć Chóru Mocarstw
- na cześć Chóru Potęg
- na cześć Chóru Księstw
- na cześć Chóru Archaniołów
- na cześć Chóru Aniołów
Po wymienieniu poszczególnego Chóru odmawia się l raz Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo oraz wezwanie: Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i niebieskiego (wstawiamy nazwę Chóru) - Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.
3. Na cześć św. Michała Archanioła: Ojcze nasz..; Na cześć św. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz... Na cześć św. Rafała Archanioła: Ojcze nasz... Na cześć św. Anioła Stróża:
Ojcze nasz...
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.