O POTRZEBIE NABOŻEŃSTWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

(według objawień s. Marii od Jezusa Ukrzyżowa­nego, karmelitanki bosej)

 

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, karmeli­tanka bosa, urodzona w 1848 r. w Abellin, w Pales­tynie. Zmarła w opinii świętości w 1878. Beatyfi­kacji dokonał Jan Paweł II w 1984 r. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do ducha Św., obdarzona była łaską stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej, odbierała nadzwyczajne łaski i światła. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel „Jeżeli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich ucz­niów i który oświeca wszystkie narody wzywające go w modlitwie. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek zawezwie Ducha Świę­tego, szukać Mnie będzie, odnajdzie mnie i przyj­dzie do Mnie przez niego.

 

Delikatne  jak kwot polny, będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w rodzi­nie ich zapanuje pokój w sercach ich będzie pokój w tym i przyszłym życiu. Gorąco pragnę byś oznajmiła, że wszyscy kapła­ni,   którzy   raz   na   miesiąc   odprawią   Mszę   św, O  Duchu Św . uczczą Go tym, a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy Św. ku czci Jego, będzie uczczony od Ducha Św., a pokój zapanuje w jego duszy i  nie umrze w ciemnościach.

 

Wszyscy szukają nowości, nawet w nabożeń­stwach, a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Św. Dlatego są w błędzie i rozterce, nie mają pokoju i światła. Nie wzywa się Ducha Św. tak, jak powinien być wzywany”.

Kategoria: