MSZA ŚWIĘTA – KOMUNIA ŚWIĘTA

Witam Cię, Jezu, w moim biednym i nędznym sercu. Zbawicielu mój, który życie Swe w okrutnych cierpieniach na Krzyżu dałeś za mnie, a potem przez tyle lat czekałeś cierpliwie, aż wrócę z grzesznych dróg mojego życia, dziękuję Ci z całego serca za to wszystko co dla mnie nędznego uczyniłeś. Przepraszam Cię Jezu, za wszystko zło, które było przyczyną Twojego smutku i cierpienia. Ofiaruję Ci Jezu moje serce, oraz Miłość, hołdy i ofiary Maryi i wszystkich Świętych, wszystkich wiernych i wszystkich stworzeń na wynagrodzenie za zniewagi Twemu Sercu uczynione przez grzechy moje i grzechy świata. Ulecz mnie dobry Jezu. Zamieszkaj w moim sercu na zawsze i nie dozwól mi oddalać się od Ciebie. Przemień mnie w Siebie i działaj przeze mnie, abym w każdej chwili pełnił tylko Twoją Wolę.

Kategoria: