MSZA ŚWIĘTA – MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Trójco Przenajświętsza, która przez Twoją Potęgę i z Twoją Siłą we mnie mieszkasz, uwielbiam Cię! Trójco Przenajświętsza, która przez Swoją Miłość i z Twoją Miłością we mnie mieszkasz, spraw abym Cię kochał coraz więcej. Trójco Przenajświętsza, która przez Twoją Mądrość i z Twoją Mądrością we mnie mieszkasz, uświęcaj mnie coraz bardziej. A teraz mów do mnie przez łaskę. Proszę Cię o siedem darów Ducha Świętego, o dar: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich, ukryj mnie.
Nie dopuść mi, oddalać się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego, broń mnie.
W godzinę śmierci, wezwij mnie.
I każ mi przyjść do Siebie.
Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen.

Maryjo, Matko Miłosierdzia i Współczucia, Współodkupicielko i Pośredniczko Wszelkich Łask, w Twoje Święte i Niepokalane Serce składam Jezusa i siebie w Ofierze Miłości dla ratowania dusz. Uwielbiaj Go i wynagradzaj Bogu za wszystkie moje zaniedbania, niegodziwości i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu jako wynagrodzenie za grzechy moje i grzechy całego świata oraz w intencji:…………………….
Zdrowaś Maryjo…

Pozdrowienie Aniołów: Mocą Jezusa Eucharystycznego, którego przyjąłem w Komunii Św. pozdrawiam Was moi Aniołowie Stróżowie, Aniołów Stróżów moich bliskich na całym kręgu Ziemi i całego Kosmosu. Proszę Was o pomoc i modlitwą za mnie i za wszystkich ludzi na ziemi. Amen.

Kategoria: