MODLITWA O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim Majestatem Twoim, w obliczu Nieba i Ziemi, poświęcam Ci i oddaję ciało i duszę moją.
Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałości Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy. Przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie grzeszył przeciw Tobie! Spraw, niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami.
O Duchu Św. Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu Św. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
O Duchu Św. Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Św. Dawco Pokoju, obdarz mnie Pokojem Twoim. Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi pomocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen.
Duchu Święty natchnij mnie, Miłości Boża, pochłoń mnie, Na właściwą drogę zaprowadź mnie, Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie, Z Jezusem błogosław mi,
Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowaj mnie. Amen.

Kategoria: